ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  TARAFLAR

Aşağıda yazılı taraflar arasında, Üyelik Sözleşmesi tanzim edilmiştir.

   CÜNO : CÜNO TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

(İşbu sözleşmede “CÜNO” olarak anılacaktır.)

 

ÜYE :  ……… (İşbu sözleşmede “ÜYE” olarak anılacaktır)

 

 

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen climberbycuno.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Cüno Grup, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır.

  1. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

            Climberbycuno.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve haklarında yasal yollara başvurabilir.

2.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,

2.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

2.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri üye adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması,

2.d. Üyenin, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, üye adı vb kişisel bilgileri kullanması,

2.e. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek türden yazılımların kullanılması veya bu tür faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi,

2.f. Bir üyenin birden fazla hesabının olması,

Sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunulmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen CÜNO Grup takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlali hallerinden olacağından, CÜNO Grup’un üyelikten çıkarma dâhil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

Üye tarafından yukarıda sayılan hususlarda bir kullanımın olması nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki ve cezai müeyyideden üye şahsen sorumludur.

  1. İÇERİK KULLANIMI

3.a. Climberbycuno.com’da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Climberbycuno.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Cüno Grup olup tüm bu haklar yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya CÜNO Grup’un izni olmadan link vermek yasaktır.

3.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı CÜNO Grup’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.c. Climberbycuno.com’a iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirilerin hakkı CÜNO Grup’a aittir, istenildiği taktirde CÜNO Grup tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

  1. SORUMLULUKLAR

4.a. Ziyaret eden üyelerin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, işbirliği yapılan firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin üyelerine sunduğu deneyimi geliştirmek ve Climberbycuno.com’u geliştirmektir.

4.b. Climberbycuno.com üyesi, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek Climberbc.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

4.c. Üye, Climberbycuno.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Climberbycuno.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.

4.d. Üyenin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Climberbycuno.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması halinde, Üyenin Climberbycuno.com’dan yararlanması CÜNO Grup tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

4.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Climberbycuno.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai müeyyidelerin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

4.f. Climberbycuno.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Cüno Grup tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden CÜNO Grup sorumlu tutulamaz.

4.g. Üye, Climberbycuno.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka gibi vb Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notlarını silemez veya çıkartamaz.

4.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, üye tarafından Climberbycuno.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren üyenin siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

4.i. Climberbycuno.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı CÜNO Grup’a aittir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.j. Site üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

4.k. Climberbycuno.com kontrolü altında olmayan başka internet siteleri ile bağlantı kurabilir veya referans olabilir. CÜNO Grup, bu sitelerin içerikleri veya içeriklerinde yer alan diğer bağlantılarından sorumlu değildir.

4.l. CÜNO Grup, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla; üye hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanma hakkını saklı tutar.

4.m. CÜNO Grup, climberbycuno.com adlı internet sitesinin belirli yerlerinde, o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

4.n. Üyelerimizin kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamız hakkında bilgi almak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu üye sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle CÜNO Grup’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. CÜNO Grup, Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

  1. CÜNO GRUP’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.a. CÜNO Grup, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin Climberbycuno.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmî makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Climberbycuno.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

5.b. CÜNO Grup taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. CÜNO Grup’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. CÜNO Grup, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile üyelerine bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Climberbycuno.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Climberbycuno.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Climberbycuno.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın CÜNO Grup tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

  1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Üye, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Climberbycuno.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

  1. YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

  1. TEBLİGAT ADRESLERİ

8.a. Climberbycuno.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Climberbycuno.com’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.c. Yine Climberbycuno.com’un üyenin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Climberbycuno.com tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

  1. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Üye işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

SATICI           :           Cüno Tekstil Kon. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE    :

TARIH            :