Şikayet   Öneri   
  Şikayet Öneri Alınış Tipi Müşteri Mem. Anketi     Müşteri Ziyareti     Ürün     Fuar     Diğer     
  Diğer Alınış Tipi Açıklama
  Müşteri Adı Ülke
  Sipariş No Ürün Barkodu
  Model Kumal Tedarikçisi
  Marka Kumaş Cinsi
  Sezon Kumaş Adı
  Hazırlayan Adı Soyadı Departman
  Şikayetin / Önerinin Tanımı
  Şikayet/Önerinin Kaynağı Kumaş                                        Aksesuar                                        Baskı                                        Nakış                              Dikim               Yıkama          Düğme Rivet          Ütü Paket          Sevkiyat Kaynaklı          Kullanıcı Hatası          Termin          Diğer     
  Diğer Kaynak Açıklama
  Şikayet/Önerinin Tanımı
  Müşteri Haklılık Durumu Evet                    Hayır          
  Şikayet Oluşturan Uygunsuzluğun Kök Nedeni
  Faaliyet Planı
  Çözümdeki Yetkili Kişi Ünvanı Yapılacak Faaliyet Termin
  Sonuç Bilgileri
  Geri Bildirim Sonucu
  Kapanış Tarihi